Aktuellt
Anslag
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Evenemang
28.09.2016 18:30 till 20:30
Föreläsning
Evenemang
26.09.2016 18:30 till 20:00
Föreläsning
Evenemang
20.09.2016 18:30 till 20:00
Föreläsning
Evenemang
19.09.2016 19:00 till 21:00
Föreläsning
Evenemang
19.09.2016 18:30 till 20:00
Föreläsning
Evenemang
12.09.2016 17:30 till 20:00
Föreläsning i ART
Evenemang
27.09.2016 09:00 till 16:0022.11.2016 09:00 till 16:00
Föreläsning
Evenemang
07.09.2016 19:00
Föreläsning av Tareq Taylor
Evenemang
09.09.2016 16:00 till 23:0010.09.2016 11:00 till 15:00
Slättens Mat & Mystik i Öjskogsparken
Evenemang
02.09.2016 09:00 till 22:0003.09.2016 09:00 till 22:0005.09.2016 09:00 till 22:0006.09.2016 09:00 till 22:0007.09.2016 09:00 till 22:0008.09.2016 09:00 till 22:0009.09.2016 09:00 till 22:0010.09.2016 09:00 till 22:0012.09.2016 09:00 till 22:0013.09.2016 09:00 till 22:0014.09.2016 09:00 till 22:0015.09.2016 09:00 till 22:0016.09.2016 09:00 till 22:0017.09.2016 09:00 till 22:0019.09.2016 09:00 till 22:0020.09.2016 09:00 till 22:0021.09.2016 09:00 till 22:0022.09.2016 09:00 till 22:0023.09.2016 09:00 till 22:0024.09.2016 09:00 till 22:0026.09.2016 09:00 till 22:0027.09.2016 09:00 till 22:0028.09.2016 09:00 till 22:0029.09.2016 09:00 till 22:0030.09.2016 09:00 till 22:00
Utställning Mittistan
Anslag

Byggnadsinpektören har beslutat om följande byggåtgärder:

Anslag

Företagshuset Dynamo har ansökt om tillstånd för ordnande av Mat- och kulturfest i Öjskogsparken 9.9-10.9.2016 .

Lediga jobb
Avdelningsskötare

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår följande vikariat för tiden 3.10.2016-30.7.2017
AVDELNINGSSKÖTARE Alvinahemmet, heltid

Vuxeninstitutet
Pris: 
70,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Aktuellt
11.08.2016

En ny läroplan trädde i kraft 1.8.2016 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 

Aktuellt
10.08.2016

Vård- och omsorgsnämnden inbegär offert på elevtransporter för tiden 1.10.2016 - 2.6.2017 enligt bilaga.

Anslag

Enligt § 30 i MBF meddelas att under tiden 1.8 – 30.8.2016 finns utkast till delgeneralplan för Böle vindkraftpark till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2. 

Anslag

Enligt § 19  i MBF meddelas att under tiden 1.8 – 30.8.2016 finns förslag till delgeneralplan för Pjelax vindkraftpark till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2

Aktuellt
01.08.2016

Turistkarta ( Adresskarta )

Anslag

Tillstånd för marktäktsverksamhet:

Aktuellt
20.07.2016

Vård och omsorg i Närpes byggs ut och befintliga byggnader (HVC-sjukhus, Fridahemmet, Alina, Efraim och Solbacken) kommer att renoveras.

Lediga jobb
Inhopp i Närpes stad

Är du intresserad av att göra kortare vikariat/inhopp inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller matservice. Lämna gärna in en öppen ansökan till vikariat där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med.

Lediga jobb
Öppen ansökan

Hittar du ingen ledig arbetsplats att söka hos oss just nu?

Evenemang
03.09.2016 12:00 till 18:0004.09.2016 12:00 till 18:00
Bildkonst
Aktuellt
01.06.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit med reportage samt olika aktualiteter inom staden.

Evenemang
03.09.2016 21:00 till 02:00
Dansband: Mats Bergmans och San Marino & Linda
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom seniorboende
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Träskböle byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Övermark uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Yrkesakademin, Närpes-enheten
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Jacobsgården
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Yttermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Fagerö, Rangsby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Arken
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
65,00€
Plats: 
PowerZone fitnessclub Pörtom
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Frönäs f.d. skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Frönäs f.d. skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom f.d. mejeri
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Johan Esch, Vasståget 35
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Töjby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Helenelunds byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
47,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
120,00€
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Räfsbäcks hembygdsgård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
120,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
45,00€
Plats: 
Mittistan
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Yttermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
60,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
c/o Merja Salmikivi
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Alge Bränn, Pörtom
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stationshuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Carola Backholm
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Arken
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Seniorhuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
PowerZone fitnessclub Pörtom
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pjelax skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Högstadiet, tecknesalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Arken
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
45,00€
Plats: 
c/o Merja Salmikivi
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
120,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Högstadiet, slöjdsalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Velkmoss byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Joel Bengts, Norrnäs
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Helenelunds byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
60,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Simhallen, bowlinghallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pjelax skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Bäckvägens service-enhet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Frank Mangs Center, Ståbacka
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Jacobsgården
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Bostället
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Högstadiet, tecknesalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Töjby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
25.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Pörtom uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Efraim
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
32,00€
Plats: 
Yrkesakademin, Närpes-enheten
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Plats: 
Fridahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Solgärdet, Övermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
48,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
48,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
01.10.2016
Plats: 
Gymnasiet
Vuxeninstitutet
01.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
70,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Pörtehemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
05.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
06.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Fagerö, Rangsby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Valsbergs hembygdsgård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.10.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
10.10.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
10.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Frank Mangs Center, Ståbacka
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Övermark SB:s klubblokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.10.2016
Plats: 
Familjecentrets samlingsutrymme, vån. 2
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
12,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
19.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
25.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
25.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.10.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
12,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
5,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.10.2016
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
31.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
31.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
01.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Pörtom servicehus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
02.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stationshuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.11.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Övermark uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Wickmans plantskola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Norrnäs uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.11.2016
Plats: 
Familjecentrets samlingsutrymme, vån. 2
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.11.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
23.11.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
23.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.12.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.12.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.12.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pörtom uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.01.2017
Pris: 
30,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns