Webmailen

Närpes stad och HVC personal loggar in på https://mail.narpes.fi

Mosenet användare, dvs skolpersonal, elever, skolkök och daghem loggar in på https://mosemail.narpes.fi

 

Kortfattat om nya webbmailen(pdf)